Cut Center AG

Beat Waller
Verwaltungsratspräsident
Telefon: 041 798 04 44
beat.waller@cutcenter.ch
Ursula Waller
Verwaltungsrat
Telefon: 041 798 04 44
Daniel Waller
Mitglied der Geschäftsleitung / Leiter Wasserstrahl
Telefon: 041 798 04 44
daniel.waller@cutcenter.ch
Bruno Portmann
Mitglied der Geschäftsleitung / Leiter Laser
Telefon: 041 798 04 44
laser@cutcenter.ch
Carlo Fanini
Mitglied des Kaders / AVOR Wasserstrahl
Telefon: 041 798 04 44
wasserstrahl@cutcenter.ch
André Simmen
Mitglied des Kaders / AVOR Laser
Telefon: 041 798 04 44
office@cutcenter.ch
Ümit Zaimoglu
CAD/Programmierung
Telefon: 041 798 04 44
cad@cutcenter.ch
Livio Waller
Finanzen / Buchhaltung
Telefon: 041 798 04 44
buchhaltung@cutcenter.ch